પ્રોડક્ટ્સ યાદી


ચાઇના મેગ્નેટ નિર્માતાચાઇના મેગ્નેટ નિર્માતા
中文
English
Deutsch
français
日本語
español
italiano
한국의
Türkçe
Nederland
русский
português
ελληνικά
العربية
Indonesia
polski
čeština
ภาษาไทย
magyar
Pilipino
Finnish
Dansk
Ukrainian
Norsk
Afrikaans
svensk
български
shqiptar
Gaeilge
српски
Azeri
eesti
Беларускі
Icelandic
فارسی
héber
Georgian
ગુજરાતી
Haitian
Galego
català
hrvatski
Latinum
Latvijas
Esperanto
Lietuvos
român
Malti
Melayu
македонски
Slovenský
slovenščina
Kiswahili
Cymraeg
Euskal
հայերեն
ייִדיש
हिंदी
বাংলা
Việt

ઘર | અમારા વિશે |  ઉત્પાદન પ્રક્રિયા  |  કાર્યક્રમો | સંગ્રહસમાચાર|  પ્રમાણપત્રો |  વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો 


 
 
મેગ્નેટિક જ્વેલરી
(ચુંબકીય કડા)
 
ટાઈટેનિયમ અને સ્ટીલ ચુંબકીય કડા
વસ્તુઓ સામગ્રી ફોટો ટીકા
8292 કાટરોધક પોલાદ A36
8058 કાટરોધક પોલાદ A36
8123 કાટરોધક પોલાદ A36
8209 કાટરોધક પોલાદ A35
8027 કાટરોધક પોલાદ A35
8071 કાટરોધક પોલાદ A35
8281 કાટરોધક પોલાદ A34
8108 કાટરોધક પોલાદ A34
8202 કાટરોધક પોલાદ A34
8056 કાટરોધક પોલાદ A33
8057 કાટરોધક પોલાદ A33
8243 કાટરોધક પોલાદ A33
8048 કાટરોધક પોલાદ A33
8092 કાટરોધક પોલાદ A33
8051 કાટરોધક પોલાદ A32
8084 કાટરોધક પોલાદ A32
8134 કાટરોધક પોલાદ A32
8105 કાટરોધક પોલાદ A31
8057 કાટરોધક પોલાદ A31
8111 કાટરોધક પોલાદ A31
8310 કાટરોધક પોલાદ A31
8479 એક ધાતું A310
8073 એક ધાતું A310
8400 એક ધાતું A310
8262 એક ધાતું A310
8375 એક ધાતું A310
8060 એક ધાતું A310
8194 એક ધાતું A310
8154 એક ધાતું A310
8368 એક ધાતું A310
8061 એક ધાતું A310
8091 કાટરોધક પોલાદ A310
8497 એક ધાતું A310
8555 એક ધાતું A310
8263 કાટરોધક પોલાદ A311
8111 કાટરોધક પોલાદ A312
8183 કાટરોધક પોલાદ A312
8029 કાટરોધક પોલાદ A38
8054 કાટરોધક પોલાદ A38/B22
8220 કાટરોધક પોલાદ A39
8525 કાટરોધક પોલાદ A37
8095 કાટરોધક પોલાદ A38
8567 કાટરોધક પોલાદ A39
8277 કાટરોધક પોલાદ A39
8622 કાટરોધક પોલાદ A39
8527 કાટરોધક પોલાદ A38
8527 કાટરોધક પોલાદ A38
8527 કાટરોધક પોલાદ A38
8527 કાટરોધક પોલાદ A38
8527 કાટરોધક પોલાદ A38
8527 કાટરોધક પોલાદ A49
8526 કાટરોધક પોલાદ A49
8527 કાટરોધક પોલાદ A49
8526 કાટરોધક પોલાદ A49
8052 કાટરોધક પોલાદ A19
8198 એક ધાતું A18
8081 કાટરોધક પોલાદ A17
8157 કાટરોધક પોલાદ A13
8155 કાટરોધક પોલાદ A13
8218 કાટરોધક પોલાદ A13
8107 કાટરોધક પોલાદ A17
8069 કાટરોધક પોલાદ A16
8450 કાટરોધક પોલાદ A12
8232 એક ધાતું A212
8059 એક ધાતું A212
8198 એક ધાતું A212
8059 એક ધાતું A212
8091 એક ધાતું A212
8290 એક ધાતું A212
8120 એક ધાતું A212
8228 એક ધાતું A212
8364 એક ધાતું A212
8215 એક ધાતું A212
8065 એક ધાતું A212
8091 એક ધાતું A212
8001 એક ધાતું A212
8146 એક ધાતું A212
8081 કાટરોધક પોલાદ A210
8292 કાટરોધક પોલાદ A210
8051 કાટરોધક પોલાદ A21
8181 કાટરોધક પોલાદ A26
8427 એક ધાતું A24
8400 એક ધાતું A24
8028 કાટરોધક પોલાદ A22
8398 કાટરોધક પોલાદ A21
8103 કાટરોધક પોલાદ A21
8084 કાટરોધક પોલાદ A21
Magnet supplier

ઇ મેલ:bigmagnet@china-ncc.com
sz.magnet@mailcenter.com.cn
ફેક્સ: (86)755 26915592
આવા: (86)755 26923096、(86)755 86621665
સરનામું: ચાઇના રેર અર્થ લિમિટેડ મેગ્નેટ
રૂમ નં 705-707, ટાવર સદી હોલિડે પ્લાઝા,
No.9030 Shennan ડી. Oct, Nanshan જિલ્લો, Shenzhen, ચાઇના. 518053: કોડ પોસ્ટ કરો

  print back to top back to last page back to home page chose the window