รายการสินค้า


ผู้ผลิตแม่เหล็กจีนผู้ผลิตแม่เหล็กจีน
中文
English
Deutsch
français
日本語
español
italiano
한국의
Türkçe
Nederland
русский
português
ελληνικά
العربية
Indonesia
polski
čeština
ภาษาไทย
magyar
Pilipino
Finnish
Dansk
Ukrainian
Norsk
Afrikaans
svensk
български
shqiptar
Gaeilge
српски
Azeri
eesti
Беларускі
Icelandic
فارسی
héber
Georgian
ગુજરાતી
Haitian
Galego
català
hrvatski
Latinum
Latvijas
Esperanto
Lietuvos
român
Malti
Melayu
македонски
Slovenský
slovenščina
Kiswahili
Cymraeg
Euskal
հայերեն
ייִדיש
हिंदी
বাংলা
Việt

บ้าน | เกี่ยวกับเรา |  กระบวนการผลิต  |  การประยุกต์ใช้งาน | เก็บ | ข่าว  |  ใบรับรอง  |  คำถามที่พบบ่อย  


 
 
เครื่องประดับแม่เหล็ก
(กำไลแม่เหล็ก)
 
สแตนเลสกำไลแม่เหล็ก
วัสดุ รายการที่ ภาพถ่าย รายละเอียด สี
ในก
ล่อง
เหล็กกล้าไร้สนิม 8242
แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8242 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8242 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8154 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8119 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8119 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8119 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8119 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8235 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8235 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8248 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8248 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8055 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 1
เหล็กกล้าไร้สนิม 8055 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8243 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8051 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8330 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8065 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8118 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8118 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8634 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8603 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8583 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8545 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8605 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8310 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8244 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8151 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 2
เหล็กกล้าไร้สนิม 8209 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8209 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8209 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8183 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8183 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8183 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8183 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8102 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8250 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8250 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8202 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8438 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8438 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8438 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8058 5 ในหนึ่ง เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8141 5 ในหนึ่ง เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8081 5 ในหนึ่ง เงิน 3
เหล็กกล้าไร้สนิม 8449 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8241 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8331 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8108 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8289 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8151 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8226 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8226 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8451 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8149 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8157 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8157 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8344 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8344 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8298 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8055 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8347 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8228 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8228 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8023 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8331 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8047 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8150 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8331 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8293 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 4
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8200 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8235 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8084 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8084 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8414 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8061 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8061 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8643 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8643 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8643 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8643 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8084 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8027 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8033 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8104 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8177 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8259 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8122 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8061 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8061 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8571 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8066 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8066 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8105 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด two tone 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8047 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8372 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8372 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8377 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8367 แม่เหล็ก+ แอนไอออน+ อินฟราเรด เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8718 4 ในหนึ่ง เงิน 5
เหล็กกล้าไร้สนิม 8718 4 ในหนึ่ง เงิน 5
Magnet supplier

E-mail:bigmagnet@china-ncc.com
sz.magnet@mailcenter.com.cn
แฟกซ์: (86)755 26915592
ดังกล่าว: (86)755 26923096、(86)755 86621665
ที่อยู่: จีนหายาก จำกัด แผ่นดินแม่เหล็ก
ห้องเลขที่ 705-707 อาคารสมัยศตวรรษที่ Holiday Plaza,
No.9030 Shennan Rd. ตุลาคม, Nanshan District, เซินเจิ้น, จีน. โพสต์รหัส: 518053

  print back to top back to last page back to home page chose the window

จีนผู้ผลิตแม่เหล็กนีโอไดเมีย
จีนหายากแม่เหล็กโลกสำเนา จำกัด สิทธิ 2009-2013

แม่เหล็กนีโอไดเมีย, แม่เหล็กโลกที่หายาก, แม่เหล็กจีน, ผู้ผลิตแม่เหล็ก, แม่เหล็ก AlNiCo, แม่เหล็กเฟอร์ไรท์, ผู้จัดจำหน่าย Magnet, มอเตอร์แม่เหล็ก, แม่เหล็กนีโอไดเมียที่หายากของโลก, ผู้ผลิตแม่เหล็กนีโอไดเมีย, ผู้ผลิตแม่เหล็กโลกที่หายาก